[ Kliknutí­m prejdete na Titulnú stránku ]

Cena Vladimíra Mikulaja

Cena Vladimíra Mikulaja sa udeľuje za najlepšiu magisterskú diplomovú prácu z oblasti jadrových vied na počesť jedného z najvýznamnejších predstaviteľov jadrovej chémie na Slovensku - doc. Vladimíra Mikulaja.

Uchádzači o túto cenu zašlú elektronickú formu diplomovej práce správcovi nadácie na adresu: galambos@fns.uniba.sk, a to najneskôr do konca 5. júna kalendárneho roku.

Cena: 100,- €

Cena Vladimíra Mikulaja 2009

Nadácia Curie vypisuje cenu Vladimíra Mikulaja za najlepšiu diplomovú prácu v tematike jadrových vied magisterského štúdia na Univerzite Komenského.

Návrh na udelenie ceny zasiela predseda štátnicovej komisie do 15.6.2009. Prácu je potrebné zaslať v elekronickej forme správkyni nadácie.

O udelení ceny rozhodne komisia menovaná predsedom správnej rady a oznámi výsledok navrhovateľom do 9.7.2009.

Výška ceny: 100 EUR

Maria Curie
generika cialis meilleur prix kamagra oral jelly achat de viagra au quebec meilleur viagra pour femme cialis soft générique b1 amsterdam viagra jenter tar viagra